Sådan arbejder jeg

Sådan arbejder jeg


Når jeg arbejder på et psykodynamisk grundlag betyder det, at min terapi har sit udgangspunkt i, at den måde personen opfatter tilværelsen på –  føler og tænker på  - især har rødder i  barndommen. Hermed tænkes på den betydning forholdet til forældrene har for udviklingen af personens selvopfattelse samt måder at tolke tilværelsen på.


Terapien består af samtaleterapi, som strækker sig over kortere eller længere tid, afhængig af problemstillingen. Jeg tager udgangspunkt i det aktuelle problem, som klienten kommer med, og sammen arbejder vi gennem samtale hen imod en dybere forståelse af de psykiske reaktioner, så forandring derigennem bliver mulig.


Mine terapier er almindeligvis en gang ugentlig over en given tid.


Jeg modtager selv supervision på mine terapier.


Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, er autoriseret af psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening og dermed underlagt foreningens regler for etik og tavshedspligt. Endvidere er jeg specialist i psykoterapi og Accredited Practitioner i EMDR.


Læs evt. mere her: Foreningen EMDR Danmark.


Jeg har gennem de seneste 22 år haft privatpraksis i Valby. Tidligere har jeg arbejdet i socialforvaltning, indenfor sygehussektoren på en ungdomspsykiatrisk afdeling og indenfor det private, ligesom jeg i en del år var ansat på et bo- og behandlingscenter for unge mellem 18 og 25 år overvejende med diagnosen borderline.


Jeg har i en årrække arbejdet med bulimigrupper og andre spiseforstyrrelser og derigennem samarbejdet med Rigshospitalet. Jeg arbejder med supervision af personale på væresteder for psykisk syge og medarbejdere i bostøtte/støttekontaktpersonsfunktioner i kommunerne.


Desuden har jeg været psykologisk konsulent på forskellige tv-produktioner.


 


Autoriseret psykolog

Specialist i psykoterapi


Janet Ferdinandsen


Engdraget 63

2500 Valby


Tlf.: 2251 5121


Skriv en mail eller læg en besked på telefonsvareren - og jeg vil kontakte dig hurtigst mulig.


Send e-mail til Janet Ferdinandsen
SE-nr.: 21 01 58 06


Ydernummer: 700185