Betaling og tilskud

Hvad koster det


Individuel samtale pr.gang: 1.000 kr.


Parsamtale pr. session: 1.500 kr.

Der påregnes ca. 1 1/2 time til en parsamtele.


Egenbetaling ved henvisning via sygesikring er 349,87 kr. pr. time.

Ved første samtale skal påregnes lidt mere, 419,58 kr..


Betaling foretages med mobilepay eller kontant fra gang til gang, med mindre andet er aftalt. En terapisamtale er af 50 minutters varighed og under sygesikringen 45 minutter.Regler for tilskud

I visse tilfælde kan socialforvaltningen i bopælskommunen efter ”Lov om social service” yde hel eller delvis dækning for psykologbehandling. Dette skal man tale med sin sagsbehandler om.


Når særlige vilkår foreligger, er der mulighed for at få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge.


Ifølge overenskomsten mellem Sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har følgende personkreds mulighed for at få tilskud til psykologbehandling:

 • røveri-, volds- eller voldtægtsofre 
 • trafik- og ulykkesofre 
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer 
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom 
 • pårørende ved dødsfald 
 • personer, der har forsøgt selvmord 
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • depression
 • angst


For at få en henvisning til psykologbehandling skal din læge skønne, at du også befinder dig i en krise, som er udløst af det, som du har været ude for. Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser.


Henvisning til psykologhjælp kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den hændelse, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Der kan undtagelsesvis gives dispensation for 6 måneders reglen.


Hvis du er ude for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter de anførte retningslinier.


En henvisning giver ret til max. 12 samtaler.


Autoriseret psykolog

Specialist i psykoterapi


Janet Ferdinandsen


Engdraget 63

2500 Valby


Tlf.: 2251 5121


Skriv en mail eller læg en besked på telefonsvareren - og jeg vil kontakte dig hurtigst mulig.


Send e-mail til Janet Ferdinandsen
SE-nr.: 21 01 58 06


Ydernummer: 700185